ASBEST

De Vlaamse Regering streeft er naar Vlaanderen “asbestveilig” te maken.

Hiervoor zal er eerst door een gecertificeerd asbestdeskundige verplicht een “asbestinventaris” moeten worden opgemaakt.

Dit geldt voor alle gebouwen opgetrokken in 2000 of eerder.

De deskundige zal richtlijnen geven over het correct saneren of beveiligen van asbesthoudende stoffen.

Dit resulteert in een “asbestinventarisattest” dat bij verkoop, net zoals de huidige EPC-attesten, ter beschikking dient te worden gesteld van de koper…