Betaalpauze voor kapitaalaflossing woonkredieten

Febelfin heeft aangekondigd dat er steun komt voor wie door de energiecrisis moeite heeft om het hypothecair krediet af te betalen. De banken zullen de optie aanbieden om de afbetalingen uit te stellen. Goed nieuws maar enige voorzichtigheid is vereist. Het uitstel kan enkel onder zekere voorwaarden. Het slaat enkel op kapitaalaflossingen, niet op de intresten. En, in tegenstelling tot tijdens corona komt er nu geen speciale regeling voor de woonbonus. Om de logische reden dat de intrestaflossingen doorlopen.

Wie beroep doet op het uitstel zal gedurende 12 maanden geen kapitaal moeten aflossen. De interesten blijven wel verschuldigd. Dat betekent dat je als kredietnemer nog steeds maandelijks een substantieel bedrag moet betalen aan de bank.

De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal 12 maanden langer zijn/haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien. Bekeken over de gehele looptijd van het krediet betaal je daardoor 12 maanden extra intresten, in ruil voor het betalingsuitstel.

Als je het uitstel aanvraagt, zal de bank je aflossingstabel aanpassen. De banken hebben zich geëngageerd om de dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen die daarvoor normaal verschuldigd zijn.

Toekenningsvoorwaarden

Een betalingsuitstel van het woonkrediet kan aangevraagd worden door particulieren die aan elk van deze voorwaarden voldoen:

  • Het woonkrediet is aangegaan op de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan)
  • Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan €10.000. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend
  • Er was op datum van 1 maart 2022 geen betalingsachterstand geregistreerd in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP)
  • De kredietnemer heeft een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij zijn/haar energieleverancier

Zeker de tweede en de laatste voorwaardes zullen betekenen dat het toepassingsgebied van het betalingsuitstel ingeperkt wordt.

De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten, zoals een bewijs van het afbetalingsplan of de aanvraag ervan bij de energieleverancier. Daarnaast zal er ook een verklaring op eer gevraagd worden dat er betalingsmoeilijkheden ondervonden worden door de oplopende energiefactuur, en dat het totaal roerend vermogen minder dan €10.000€ bedraagt.

Timing

Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. Het betalingsuitstel kan enkel gevraagd worden voor toekomstige (maand)aflossingen.

Voor wie betalingsuitstel wenst te verkrijgen voor zijn toekomstige maandaflossing of vervaldag, is het belangrijk om de aanvraag tijdig te doen bij de bank. Er moet steeds gerekend worden op 10 kalenderdagen om de aanvraag voor het betalingsuitstel te verwerken. Bijvoorbeeld: voor uitstel van betaling van een maandtermijn die verschuldigd is op 1 november 2022, dient de aanvraag uiterlijk op 21 oktober 2022 worden ingediend.

Woonbonus

In de media werd de voorbije week regelmatig de link gelegd naar het betalingsuitstel tijdens de coronacrisis. Toch loopt die vergelijking serieus mank. Toen was er bijvoorbeeld sprake van uitstel van zowel de kapitaal- als de intrestaflossingen. Ook op fiscaal vlak verschilt er één en ander.

Tijdens de coronacrisis werd er bijvoorbeeld een regeling gevestigd voor de woonbonus. De woonbonus werd mee verlengd.

Dat zal nu niet het geval zijn. Bij navraag door de CIB-studiedienst heeft het kabinet van Vlaams minister van Financiën ons dat laten weten. Het kabinet verwijst daarbij naar de verschillen: ‘De situatie is nu immers anders dan tijdens corona: toen werd er niets betaald, nu moeten de interesten nog betaald worden’.

Het kabinet zegt ook terecht dat we al in september zijn en dat de woonbonuskorf bij de meeste mensen dus al vol zit. Er is dus geen verlies wat de inkomsten voor 2022 betreft.

En, de intresten moeten wel betaald worden en die geven ook recht op de woonbonus. In veel gevallen zullen de interestafbetalingen alleen voldoende zijn om de korf te vullen.

Bij vragen over het betalingsuitstel informeer je je klanten dus best voorzichtig. De details van het systeem zijn belangrijk om na te gaan of iemand in aanmerking en wat dat dan ‘opbrengt’.

CIB
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be.