Code oranje op de coronabarometer: wat je als syndicus moet weten

24 februari 2022


Vrijdag 18 februari is code oranje van de coronabarometer ingegaan. De consequenties daarvan zijn ondertussen bekend. Voor de volledigheid sommen we ze nog eens kort op. Wat moet je als syndicus hierover weten?

Betreffende je kantoororganisatie

  • De syndici zijn doorheen de coronacrisis erkend als een essentiële maatschappelijke sector. De thuiswerkverplichting was daardoor niet of minstens in mindere mate van toepassing. In elk geval is ze sinds 18 februari omgevormd tot een aanbeveling. Als werkgever ben je ook niet langer verplicht om maandelijks de registratie bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te doen of om je personeel, dat naar kantoor komt, een attest mee te geven. 
  • Het blijft wel belangrijk om op de werkvloer preventiemaatregelen te implementeren inzake handhygiëne, distancing, … Een mondmasker dragen op de werkvloer moet niet langer, behalve wanneer de distancing in het gedrang komt.


Betreffende algemene vergaderingen:

  • Fysieke en hybride algemene vergaderingen zijn opnieuw toegestaan sinds 28 januari.
  • Sedertdien is het niet meer mogelijk om een algemene vergadering uit te stellen. Je moet ze organiseren maar je kan wel kiezen hoe: zuiver fysiek, hybride, zuiver digitaal of via versoepelde schriftelijke besluitvorming.
  • De algemene vergaderingen die in november, december en januari zijn uitgesteld en waarvoor geen succesvolle digitale AV of versoepelde schriftelijke besluitvorming werd georganiseerd moeten zo snel mogelijk worden ingehaald.
  • Voor AV’s met minder dan 200 aanwezigen golden er geen bijzondere maxima. Dat wijzigt uiteraard niet. In geval van meer dan 200 mensen was er wel een grens: wanneer bij een algemene vergadering meer dan 200 personen aanwezig zijn, mocht maximaal 70% van de totale zaalcapaciteit worden gebruikt. Op 18 februari werd die grens opgetrokken naar 80%. Als de luchtkwaliteit beantwoordt aan bepaalde streefdoelen, valt dit maximum weg.
  • Het dragen van een mondmasker tijdens de algemene vergadering is in beginsel niet langer verplicht.
  • Het sluitingsuur van 24u in de horeca is weggevallen.
     

FAQ

Ondertussen is de FAQ van het Crisiscentrum aangepast. De nieuwe versie houdt rekening met het percentage van 80% maar is verder inhoudelijk ongewijzigd. 

Nuttig om te benadrukken is dat de einddatum van 31/05 niet wordt aangepast. Tot dan zal het mogelijk blijven om de versoepelde schriftelijke besluitvorming toe te passen. Deze einddatum wordt afgewogen tegen de ontvangst van de stemformulieren. Concreet: om rechtsgeldig met het normale quorum en de normale meerderheden te kunnen beslissen moet je tegen 31/05 de stemformulieren terug ontvangen hebben van de mede-eigenaars. Als je op 31/05 wel de brieven uitgestuurd hebt maar nog niet voldoende formulieren terug ontvangen hebt, zal de unanimiteitsvereiste opnieuw gelden.

Code geel

Het Overlegcomité komt opnieuw samen op vrijdag 4 maart. In de pers is er redelijk wat speculatie dat bij onveranderde evolutie van de cijfers dan code geel in het vooruitzicht zal worden gesteld. An sich zal die overstap voor de syndici wellicht nog minder significant zijn. Het enige gevolg waarop we anticiperen lijkt dat het maximum van 80% zal komen te vervallen.

CIB
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be.