DIT VERANDERDE ER OP 1 JULI OP VLAK VAN ENERGIEPREMIES

Op 1 juli is er een en ander veranderd op het vlak van energiepremies. Een overzicht.

TIJDELIJKE AANVRAAGSTOP RENOVATIEPREMIE EN MEESTE ENERGIEPREMIES
De Vlaamse renovatiepremie en de meeste energiepremies van de netwerkbeheerder Fluvius worden vanaf 1 juli 2022 omgevormd tot een eengemaakte premie: Mijn VerbouwPremie. Door de integratie kunt u van 1 juli tot en met 30 september 2022 geen premies meer aanvragen voor de categorieën van werken die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie. Het gaat om de isolatie en renovatie van daken, buitenmuren en vloeren, ramen en deuren, binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair, zonneboilers en warmtepompen of warmtepompboilers.

Aan die lijst worden twee premies toegevoegd. De eerste is voor de hybride warmtepomp. Die combineert een nieuwe elektrische lucht-waterwarmtepomp die minstens gebruikt wordt voor ruimteverwarming met een nieuwe of bestaande gascondensatieketel. De tweede premie is voor een gascondensatieketel en is voorbehouden voor de laagste inkomensgroep. Vanaf 1 oktober 2022 kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen.

OVERSCHOT AAN STROOM VAN ZONNEPANELEN
Als u zonnepanelen en een digitale meter hebt, kunt u stroom ‘leveren’ aan een ander adres. Vanaf 1 juli 2022 kunt u zich daarvoor aanmelden op mijn.Fluvius.be. De stroom van uw zonnepanelen die u niet gebruikt en naar het elektriciteitsnet laat vloeien, blijft een kwartier ter beschikking op alle locaties waar u een aansluiting op het elektriciteitsnet hebt. Zo kunt u stroom van de zonnepanelen op uw hoofdverblijfplaats verder opgebruiken in uw buitenverblijf aan zee. Bedrijven en organisaties kunnen stroomoverschotten verdelen tussen verschillende vestigingen.

Het is ook mogelijk groene stroom te verkopen aan een familielid, vriend, buur of collega. Afspraken over de eventuele kostprijs en betaling maakt u onderling. Gratis wegschenken mag ook.

PREMIE VOOR PROSUMENTEN DIE MEERMAALS NETKOSTEN BETAALDEN
Een aantal prosumenten - eigenaars van zonnepanelen of een kleine windturbine - heeft bij het overschakelen van een analoge naar een digitale meter meermaals distributienettarieven betaald. Dat was een gevolg van de vernietiging van de regeling over de virtueel terugdraaiende teller. Voor getroffenen die tot en met 30 juni 2022 een digitale meter kregen, is er een tegemoetkoming. Die wordt niet automatisch toegekend, maar moet aangevraagd worden via het premie-loket van Fluvius. Dat kan vanaf 1 juli tot en met 31 december 2022. Het premiebedrag kan oplopen tot 170 euro.

SOCIAAL TARIEF
Wie recht heeft op het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit en een nieuw energiezuinig huishoudtoestel koopt, kan via Fluvius een kortingsbon aanvragen. Het bedrag stijgt met 50 euro tot 250 euro.

› De Tijd

Zonnepanelen

Vijf keer meer premieaanvragen voor thuisbatterijen

Dat zonnepanelen populair zijn, blijkt niet alleen uit de lange wachttijden, maar ook uit de premieaanvragen voor thuisbatterijen. In de eerste vier maanden van dit jaar werden meer dan 5.000 premies aangevraagd voor thuisbatterijen, meer dan vijf keer zoveel als in dezelfde periode in 2021.

Thuisbatterijen worden vaak samen met zonnepanelen geïnstalleerd. Ze slaan door de panelen opgewekte elektriciteit op, zodat de bewoners ook na het verdwijnen van de zon nog een tijd eigen elektriciteit kunnen verbruiken en niet meteen stroom hoeven af te nemen van het elektriciteitsnet.

Zo’n thuisbatterij is behoorlijk duur. Ze kost u, plaatsing en btw inbegrepen, minstens 5.000 euro. Voor de krachtigere modellen loopt dat al snel op tot 10.000 euro. Net om die investering aan te moedigen, voorziet de Vlaamse overheid met Europese steun een premie voor de aanschaf ervan. Van januari tot en met april werden in Vlaanderen 5.088 installatiepremies aangevraagd voor thuisbatterijen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 972. In heel 2021 werden uiteindelijk 18.970 premies aangevraagd, waarvan meer dan de helft in december. Ook dit jaar wordt nog een versnelling tegen het einde van het jaar verwacht, omdat het premiebedrag jaar na jaar daalt. Dit jaar bedraagt de premie maximaal 1.725 euro.

› De Tijd


CIB
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be.