Duizenden eigenaars krijgen fikse korting op onroerende voorheffing

Zo’n 65.000 eigenaars van energiezuinige woningen in Vlaanderen moeten vijf jaar lang slechts de helft van de jaarlijkse onroerende voorheffing betalen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) die De Tijd opvroeg. 28.000 onder hen betalen zelfs helemaal geen jaarlijkse onroerende voorheffing en besparen op die manier duizenden euro’s. Hoe werkt het? En welke woningen komen in aanmerking?

Het gaat om woningen die na werken een zeer hoge graad van energieprestatie bereikten, wat wordt aangetoond met een voldoende laag E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Tot en met 2022 kwamen zowel nieuwbouw en heropbouw na afbraak in aanmerking, net als gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergingen. Bij die renovaties wordt minstens 75 procent van de buitenschil (buitenmuren, ramen, dak en ondervloeren) geïsoleerd én komt er een nieuwe opwekinstallatie voor verwarming en/of koeling.


VOORDEEL VOOR NIEUWBOUW GESCHRAPT

Helaas voor wie op nieuwbouwplannen broedt: voor omgevingsvergunningen aangevraagd sinds 1 januari van dit jaar is de vermindering er alleen nog voor een (gedeeltelijke of volledige) heropbouw en een ingrijpende energetische renovatie. Voor nieuwbouw zonder voorafgaande sloop is het voordeel dus geschrapt.


HOE LAGER HET E-PEIL, HOE GROTER HET VOORDEEL

Hierbij is het E-peil bepalend. Het wordt na beëindiging van de werken door een erkend EPB-verslaggever berekend en officieel vastgesteld door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Het peil staat vermeld op het ‘EPC bouw’. Bij een (gedeeltelijke) herbouw waarvoor de stedenbouwkundige vergunning vanaf dit jaar werd aangevraagd, is een E-peil van maximaal E20 goed voor een vermindering van 50 procent van de onroerende voorheffing, en dat gedurende vijf jaar. Dit betekent bij een jaarlijkse onroerende voorheffing van 2.000 euro een voordeel van 5.000 euro over die hele periode.

Ligt het E-peil bij zo’n heropbouw nog een stuk lager – maximaal op E10 – dan moet gedurende die vijf jaar zelfs helemaal géén onroerende voorheffing worden betaald. Goed voor een totale besparing op de vastgoedbelasting van zo’n 10.000 euro in het voorbeeld van hierboven. Dezelfde kortingen gelden voor nieuwbouwwoningen waarvoor de bouwvergunning in 2022 werd aangevraagd. Vorig jaar werden zo 25.901 projecten vrijgesteld van onroerende voorheffing. Bij een ingrijpende energetische renovatie hoeft gedurende vijf jaar nul euro te worden betaald vanaf het E-peil E60. Volgens Vlabel waren vorig jaar 2.367 van dergelijke renovaties in dat geval.


WELKE FACTOREN BEPALEN HET E-PEIL?

Het E-peil hangt vooral af van de gebruikte thermische isolatie, de oriëntatie van het gebouw en de vaste installaties voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting. Ook de aanwezigheid van zonnepanelen weegt in de energieprestatie van de woning. Nieuwe woningen die sinds 2021 worden vergund, moeten volgens de energieprestatieregelgeving (EPB) sowieso minstens E-peil 30 behalen. Voor een ingrijpende energetische renovatie is dat minstens E60. We doen in Vlaanderen daarentegen beter, wellicht deels onder impuls van de belastingkorting. Voor aanvraagjaar 2020 lag het gemiddelde E-peil voor alle vergunde woningen op E14, terwijl toen minimaal E35 verplicht was. Voor aanvraagjaar 2006 was het gemiddelde E-peil nog E88.


E-PEIL NOG VERDER DOEN DALEN

De installatie van een geothermische warmtepomp met passieve koeling heeft volgens experten de grootste invloed op je E-peil. Reken op een gemiddelde daling van twintig punten. Een lucht-water-warmtepomp levert zo’n tien punten op. Ook het plaatsen van zonnepanelen is trouwens een erg efficiënte ingreep: per paneel goed voor een daling met zowat één punt. Met een installatie van veertien panelen win je dus ongeveer veertien E-peilpunten. Isoleren en ventileren gaan hand in hand: de juiste mechanische ventilatie kan eveneens tien punten winst opleveren.

Let wel: alleen het oorspronkelijk E-peil is bepalend voor de vermindering. Als je na de vaststelling ervan nog extra maatregelen neemt om de woning energiezuiniger te maken, dan heeft dat geen invloed meer op de toekenning van de vermindering.


BOUWVERGUNNINGEN VAN VOOR 2022

De lat voor de belastingvermindering wordt almaar hoger gelegd. In het verleden lag ze dus lager. Bouwers (nieuwbouw of heropbouw) wiens vergunning van voor 2022 dateert (vanaf 2016), genieten al vijftig procent korting vanaf E-peil E30 en een volledige tijdelijke vrijstelling van honderd procent vanaf E20. Bij een ingrijpende energetische renovatie is dat respectievelijk vanaf E90 en E60.


HOE LANG KAN JE VAN HET VOORDEEL GENIETEN?

De vermindering op de belasting wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald. Deze datum staat onderaan het ‘EPC Bouw’. Stel: het E-peil werd bepaald op 18 augustus 2023, dan wordt de vermindering voor het eerst toegekend op het aanslagbiljet van 2024, en dat tot en met het biljet van aanslagjaar 2028.


WAT MOET JE DOEN OM VAN HET VOORDEEL TE GENIETEN?

De korting wordt normaal gezien automatisch toegekend op je aanslagbiljet. De Vlaamse Belastingdienst krijgt de nodige gegevens van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Je moet dus zelf niets doen. En als de woning van eigenaar verandert, kan de nieuwe eigenaar voor de rest van de termijn van de vermindering genieten. Meen je dat de vermindering ten onrechte niet werd toegekend op je aanslagbiljet, dan kan je bezwaar indienen.