Mijn verbouwlening: nieuwe renteloze lening vanaf 1 juli 2022

De Vlaamse regering heeft het voornemen om een nieuwe, geïntegreerde renteloze lening te introduceren. De bestaande 0%-energielening wordt vervangen door de verbouwlening. Deze nieuwe lening zal het bestaande toepassingsgebied verder doortrekken en er een breder, omvattender instrument van maken. Energiehuizen zullen renteloze leningen kunnen verstrekken voor zowel energetische werken als werken die de woonkwaliteit verbeteren.

De lening kan toegekend worden aan dezelfde doelgroep als deze van de Mijn VerbouwPremie, en zal ook opgesteld worden voor particulieren die de woning verhuren, met bijkomende toekenningsvoorwaarden. Bij rechtstreekse verhuur door een particulier is een belangrijke tegenprestatie dat men de huurwoning voor een minimale duurtijd aan een geplafonneerde huurprijs moet verhuren. Ook niet-commerciële instellingen (waaronder VME's) zullen kunnen blijven genieten van de verbouwlening, zoals dat bij de energielening het geval was.

Het maximale ontleningsbedrag zal 60.000 euro bedragen, met een maximale looptijd van 25 jaar. Om een "sense of urgency" te creëren, wordt de verbouwlening tot eind 2026 voorzien. De verbouwlening zou van start gaan vanaf 1 juli 2022. Er dient wel nog het advies ingewonnen te worden van de Raad van State.


CIB
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be.