Nieuw vanaf 1 april: bodemsaneringsfonds voor lekkende stookolietanks“De maximale financiële tussenkomst bij een sanering verschilt naargelang het gaat om woningen, zoals huizen en appartementsgebouwen, en andere gebouwen zoals kantoren, scholen, ziekenhuizen en kmo’s”, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van OVAM. Ze bedraagt maximaal 200.000 euro voor woningen en 100.000 euro voor andere gebouwen. “Die maximumbedragen zijn inclusief btw en omvatten alle kosten in het kader van onderzoeken en bodemsaneringswerken gerelateerd aan de bodemverontreiniging door gasolietanks”, zegt Mattart. Valt de sanering duurder uit, dan moet de aanvrager de rest zelf bekostigen.

Niet gratis voor eigenaar

Dat er een fonds is, betekent niet dat de sanering gratis is voor de eigenaar. De aanvrager betaalt altijd 25 euro dossierkosten (exclusief btw). Die blijven verschuldigd als de aanvraag later onontvankelijk of onvolledig wordt verklaard. Ook zijn er beheerskosten: 10 procent van de totale kostprijs van de onderzoeken en saneringswerken, met een maximum van 500 euro (exclusief btw) per residentieel dossier en 1.500 euro (exclusief btw) voor andere gebouwen. Die regeling geldt ook voor dossiers die slaan op gestarte of uitgevoerde bodemsaneringen, ongeacht wanneer die gebeurden. Bent u na 8 mei 2019 overgeschakeld van verwarming op stookolie naar een andere energiebron? Weet dat u in principe een franchise van 1.000 euro voor een dossier met woonfunctie (2.000 euro voor andere dossiers) moet betalen.

Hou er rekening mee dat Promaz voor een aantal kosten niet tussenkomt. Dat is zo voor een buitengebruikstelling van een tank die niet nodig is voor de sanering, niet-gasoliegerelateerde verontreiniging (zoals diesel- of benzineverontreiniging of zware metalen) en met opzet veroorzaakte verontreiniging.

Mogelijk bent u al via een privéverzekering gedekt voor een lekkende tank. Zo komt uw familiale verzekering tussen voor schade bij de buren. Ook sommige brandverzekeringen vergoeden tot een bepaald bedrag de schade door lekkende stookolietanks. Voor (het deel van) de verontreiniging waarvoor een verzekering tussenkomt, kunt u niet aankloppen bij Promaz. Dat kan wel voor het niet-verzekerde deel.

Hoe aanvragen?

Promaz gaat op 1 april officieel van start. In afwachting kunt u zich melden op de site (www.promaz.be). Zodra het fonds operationeel is, neemt het contact op met u om een dossier te openen. De bedoeling is dat er tegen april een online aanmeldingsmodule is. “Op het aanvraagformulier zal de aanvrager een reeks gegevens moeten vermelden, waaronder zijn contactgegevens, gegevens over de opslagtank, het gebouw, de verontreiniging en de verzekeringen”, zegt Mattart. “Bij de aanvraag moet u ook een aantal bijlagen voegen, die kunnen verschillen naargelang het type aanvraag.”

In bijna alle gevallen moet bij de aanvraag een onderzoeksverslag worden toegevoegd, waaruit blijkt dat er een vermoeden is van bodemverontreiniging door een stookolietank. “Op de website en het e-loket zal informatie staan over welke documenten aanvaard worden. Een druktest met drukverlies op een gasolietank zal op zich onvoldoende zijn”, zegt Mattart. Wie een terugbetaling vraagt van een al gestarte of uitgevoerde bodemsanering zal ook de bewijzen of rapporten van de gevolgde saneringsprocedure en facturen moeten voorleggen.

De aanvragen kunnen tijdens een periode van drie jaar ingediend worden. “Voor schadegevallen die zich na de aanmeldingsperiode voordoen, werkt Promaz aan een verzekeringsmechanisme, zodat stookoliegebruikers die met een lekkende tank worden geconfronteerd effectief worden geholpen”, zegt Mattart.

Wanneer vindt sanering plaats?

Wanneer wordt uw grond gesaneerd? Promaz zal eerst op basis van de aanvaarde dossiers een saneringsprogramma opmaken en bepalen welke saneringen wanneer uitgevoerd worden. “Als u eerder wilt saneren dan volgens het prioriteringssysteem voorzien is - bijvoorbeeld voor een goede afstemming op verbouwingswerken - dan mag u ook zelf saneren volgens de voorwaarden die Promaz daarvoor opstelt”, zegt Verheyen.

Uitfasering stookolieketels

Sinds begin 2022 is het in bestaande gebouwen in Vlaanderen niet meer toegelaten om een stookolieketel te vervangen door een andere als in de straat een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Kleine herstellingen aan bestaande toestellen blijven wel mogelijk. In nieuwbouwwoningen en bij ingrijpende renovaties mogen sinds 1 januari 2022 geen stookolieketels meer geplaatst worden, zelfs als geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.

Voor meer info kan je terecht op www.promaz.be.

(bron: De Tijd/OVAM)

CIB
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be.