PLAATSEN VAN LAADPAAL AAN WONING FISCAAL AFTREKBAAR 

Om de vergroening van de mobiliteit een duw in de rug te geven, is er voor het eerst een belastingaftrek op de installatie van een laadstation voor elektrische wagens.

Vanaf 2026 genieten alleen ’groene bedrijfswagens’ (met een emissievrije motor) nog een gunstig fiscaal regime. En in Vlaanderen moeten alle nieuw verkoch- te auto’s vanaf 2029 elektrisch aangedreven zijn. Die twee bepalingen door de overheid brengen EV Belgi- um, de sectorfederatie voor elektrische mobiliteit, tot de voorspelling dat er tegen 2030 1,5 miljoen tot 2 miljoen elektrische wagens op onze wegen zullen rondrijden. Al die e-wagens hebben oplaadpunten nodig. Vanzelfsprekend is er een uitgebreid netwerk van publieke laadinfrastructuur nodig. Maar veel auto-eigenaars zullen ook thuis een ’eigen’ laadpunt willen installeren.

De federale regering trekt de portefeuille open om de investeringen in bijkomende laadcapaciteit aan te moedigen. Dat geldt zowel voor ondernemingen (met een dubbele afschrijving en een verhoogde investe- ringsaftrek voor laadstations op het werk) als voor particulieren.

Voor het eerst bevat de belastingaangifte een af- trekpost voor particulieren die thuis een laadstation laten plaatsen. Dit belastingvoordeel is opgenomen in rubriek II K van vak X, met de codes 1365/2365. Opgelet: de plaatsing door een installateur is ver- plicht; wie zelf een laadstation plaatst, komt niet in aanmerking voor de belastingaftrek.

EENMALIG 675 EURO

Op de kostprijs voor de aankoop, plaatsing én de keuring van een laadstation aan uw woning krijgt u voor maximaal 1.500 euro een belastingvermindering toegekend van 45 procent, of een fiscaal voordeel van 675 euro. Dit voordeel wordt alleen en eenmalig toegekend voor het jaar waarin de uitgave werkelijk is betaald. “Het heeft dus geen zin om de betaling te spreiden over meerdere jaren”, zegt Jef Wellens, fis- caal expert van Wolters Kluwer.

Tip: de maximuminvestering van 1.500 euro geldt per belastingplichtige. Een gehuwd koppel (met een ge- zamenlijke aangifte) met twee elektrische wagens kan dus twee laadstations plaatsen en die allebei fiscaal in rekening brengen. De installatie ervan moet dan wel in hetzelfde jaar gebeuren.

Op vraag van de belastingdienst zult u de uitgaven moeten kunnen staven met de factuur, een betalings- bewijs en het keuringsattest. U moet de belastingver- mindering niet zelf uitrekenen, dat doet de fiscus. Op de aangifte moet u het uitgegeven bedrag invullen.

Met ‘laadstation’ doelt de FOD Financiën zowel op een laadpunt aan de muur van de woning (’wallbox’) als op een vrijstaande laadpaal (bijvoorbeeld op de oprit). Het moet gaan om uw gezinswoning - lees: het adres van uw fiscale woonplaats op 1 januari van het aanslagjaar (dat is 2022). Opgelet: het kan ook om een huurwoning gaan.

Jef Wellens waarschuwt: “Als u een laadpaal wilt in- stalleren bij een nieuwbouw, doet u die investering best in het jaar waarin u effectief naar de nieuwe woning verhuist, want u moet er wonen op 1 januari van het daaropvolgende jaar om recht te hebben op het belastingvoordeel.”

GROEN EN SLIM

Het moet bovendien om een ’intelligente’ laadpaal gaan, waarvan de laadtijd en het vermogen (tegen 2023) gestuurd kunnen worden door een (extern) energiebeheersysteem. Hierdoor bepaalt u niet altijd zelf wanneer en hoelang u uw wagen oplaadt. Een slim laadstation kan het opladen uitstellen tot de daluren, zodat de globale elektriciteitsvoorziening niet in gevaar komt.

De laadpaal mag ook alleen groene stroom gebruiken, ofwel op basis van een contract met een energieleve- rancier voor 100 procent groene stroom, ofwel door eigen energiewinning (bijvoorbeeld uit zonnepanelen), of een mix van beide. Voor het groenestroomcontract geldt als datum 1 januari van het aanslagjaar.

VANAF 1 SEPTEMBER

Hou er rekening mee dat deze maatregel pas van kracht is geworden op 1 september 2021. Het fiscale voordeel op de laadpaal geldt dus pas vanaf dan! Voor wie dit jaar een laadpaal wil installeren, blijft hetzelf- de fiscaal voordeel doorlopen, maar in 2023 zakt de aftrek naar 30 procent. In de eerste acht maanden van 2024 is dat nog 15 procent. Voor uitgaven na augustus 2024 is er geen belastingvermindering meer.

CIB
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be.