Premie voor doe-het-zelvers bij dakisolatie

In het licht van de energiecrisis heeft Vlaams minister Zuhal Demir beslist om tijdelijk opnieuw een premie te voorzien voor wie zelf dakisolatie plaatst. De MijnVerbouwPremie is immers enkel toegankelijk voor wie beroep doet op een erkende aannemer. De regelgeving moet nog definitief goedgekeurd worden. Fluvius verwacht dat de premie vanaf half oktober aangevraagd zal kunnen worden.

De premie zal enkel kunnen worden aangevraagd voor woningen, wooneenheden of woongebouwen die voor 1 januari 2006 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet of waarvoor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning dateert van voor 1 januari 2006

De premie beslaat:

  • Een basispremie van 6€/m²
  • Een verhoging met 2€/m²voor een aanvrager met uitsluitend nachttarief
  • 50% verhoging voor een beschermde afnemer, cumuleerbaar met de verhoging voor een aanvrager met uitsluitend nachttarief

Zowel dakisolatie (hellend/plat) als zoldervloerisolatie komt in aanmerking. De geplaatste isolatie moet een Rd-waarde hebben van min. 4,5 m²K/W. Dezelfde technische vereisten en nadere regels zijn van toepassing als voor uitvoering door aannemer.

De premie komt in aanmerking voor benopass/voucher.

De premie zal enkel kunnen worden aangevraagd mits voorlegging van een factuur voor de aankoop van isolatiemateriaal die gedateerd is tussen 1 juli 2022 en 30 april 2023;-facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal 2 jaar oud zijn.

Omwille van het tijdelijk karakter van deze maatregel, wordt ervoor geopteerd om het aanvraagsysteem voor de afgeschafte premie voor dak-en zoldervloerisolatie opnieuw te activeren. 

Voor meer info zal je binnenkort terecht kunnen op 

de website van Fluvius.


CIB
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be.