RENTELOOS RENOVATIEKREDIET VOOR UW NIEUWE WONING OF UW NIEUW APPARTEMENT


Wilt u een woning of appartement met een slecht energielabel kopen? Dan kunt u profiteren van het renteloze renovatiekrediet om die woning energiezuinig te maken.Afhankelijk van uw situatie kunt u tot 60.000 euro renteloos lenen. Voorwaarde is wel dat u binnen vijf jaar aantoont dat de woning heel wat energiezuiniger is geworden. Iedereen die een woning of appartement met een slecht energielabel koopt, kan gebruikmaken van de renteloze lening. U kunt ook een renteloze lening aangaan voor een huis dat u gekregen hebt door een erfenis of een schenking.


EPC-LABELPREMIE VOOR IEDEREEN DIE ENERGIEZUINIG RENOVEERT

Naast het renteloze renovatiekrediet kunt u een eenmalige EPC-labelpremie van maximaal 5.000 euro krijgen. Die premie kunt u voor elke woning of elk appartement aanvragen, ook als u al langer eigenaar van het pand bent. Iedereen die een woning energiezuinig wil maken, kan gebruikmaken van die premie.

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR HET RENTELOZE RENOVATIEKREDIET?

Bijna alle nieuwe eigenaars van een woning of appartement met slecht energielabel.

> Vanaf 2021 bent u als natuurlijk persoon de nieuwe eigenaar van een woning of appartement in het Vlaamse Gewest.

> De woning of het appartement heeft een slecht energielabel.

Als u aan beide voorwaarden voldoet, bent u zo goed als zeker dat u een beroep kunt doen op het renteloze renovatiekrediet. Dat is ook het geval als u het pand als tweede verblijf koopt of het gaat verhuren. Ook als u een oude woning koopt om te slopen en heropbouwt, komt u in aanmerking voor de renteloze lening.


WAT WORDT ER VAN U VERWACHT?

Energiezuinig renoveren binnen vijf jaar. Met de renteloze lening verbindt u zich ertoe om de woning binnen vijf jaar energiezuinig te renoveren. De energieprestatie van het gebouw moet daarna aanzienlijk verbeterd zijn. Concreet gaat het om de volgende labels:

> HUIS: van energielabel E of F naar label A, B of C

> APPARTEMENT: van energielabel D, E of F naar label A of B


HOEVEEL KUNT U RENTELOOS LENEN?

Van 30.000 tot 60.000 euro Welk bedrag u renteloos kunt lenen, hangt af van hoe energiezuinig de woning zal worden. Als uw woning na de renovatie van energielabel F naar energielabel C gaat, kunt u bijvoorbeeld tot 30.000 euro renteloos lenen.


WAAR KUNT U HET KREDIET AANVRAGEN?

Bij uw financiële instelling of bij het Energiehuis

Bij wie u het renteloze renovatiekrediet moet aanvragen, hangt af van hoe u de woning of het appartement hebt verworven. Hiernaast vindt u de twee mogelijkheden.

1.    U hebt de woning of het appartement gekocht. U kunt het renteloze krediet alleen aanvragen als u een hypothecaire lening sluit om een woning of een appartement in het Vlaamse Gewest te kopen. Dat krediet noemen we het hoofdkrediet. Samen met die lening gaat u ook het renteloze renovatiekrediet aan. De intresten die de bank daarvoor aanrekent, betaalt de Vlaamse overheid u jaarlijks terug via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) in de vorm van een rentesubsidie. Uw financiële instelling regelt alles daarvoor. De meeste financiële instellingen bieden het renteloze renovatiekrediet aan. Wilt u zeker zijn? Vraag het na bij uw bank of een andere financiële instelling.

2.    U hebt het pand geërfd of gekregen door een schenking. U vraagt de renteloze lening aan bij een Energiehuis in uw buurt. U gaat dan een renteloze energielening+ aan. Er zijn achttien Energiehuizen in Vlaanderen. U kunt er terecht voor energieadvies en voor informatie over premies. Een overzicht van de Energiehuizen vindt u op www.mijnenergiehuis.be


HOE KUNT U HET ENERGIELABEL VAN UW WONING BEWIJZEN?

Laat een EPC opstellen door een energiedeskundige

Om te kunnen gebruikmaken van de renteloze lening, moet u zowel voor als na de renovatie het energielabel van uw woning of appartement bewijzen. Daarvoor legt u een energieprestatiecertificaat (EPC) voor. Als u een woning koopt, krijgt u een EPC. U hoeft dat dus niet meer te laten opstellen. Hou er rekening mee dat u alleen in aanmerking komt voor de renteloze lening met een EPC dat opgemaakt is vanaf 2019. Na de renovatie moet u opnieuw een EPC voorleggen als bewijs van het betere energielabel. Dat laat u opstellen door een energiedeskundige. Ook een EPC-bouw, waarbij het E-peil berekend is na een ingrijpende energetische renovatie, volstaat als bewijs dat het vooropgestelde label behaald is. Een overzicht van energiedeskundigen die een EPC kunnen opstellen, vindt u op www.energiesparen.be/energiedeskundigen.

Zo vraagt u een EPC-labelpremie aan

De aanvraag van een EPC-labelpremie dient u schriftelijk of online in bij Fluvius. U toont de beginsituatie van uw woning aan met een recent energieprestatiecertificaat (EPC) dat vanaf 2019 is opgemaakt. Activeer dus uw EPC-labelpremie bij Fluvius zodra u beschikt over een EPC waaruit de slechte energieprestatie blijkt. Na de renovatie, en binnen een termijn van vijf jaar, toont u het verbeterde energielabel aan. Daarvoor laat u een nieuw EPC opstellen door een energiedeskundige.

> Meer informatie over de EPC-labelpremie vindt u op de website van Fluvius: www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/epc-labelpremie. U kunt op die website ook uw aanvraag indienen.

> Een overzicht van energiedeskundigen die een EPC kunnen opstellen, vindt u op www.energiesparen.be/energiedeskundigen.

Opmerking: De EPC-labelpremie kunt u niet combineren met de totaalrenovatiebonus (BENO-pass) van Fluvius.
CIB
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be.