VLAANDEREN MOET ASBESTVEILIG WORDEN DANKZIJ ATTEST 

Tegen 2040 moet Vlaanderen asbestveilig worden. Vanaf 23 november moet er voor elk gebouw van voor 2001 dat verkocht wordt een asbestattest aanwezig zijn. Deskundigen stomen zich klaar om na de zomer asbestattesten uit te schrijven. 

WAT IS HET ASBESTATTEST?

Wie na 23 november een gebouw verkoopt dat voor 2001 gebouwd werd, moet daarbij een asbestattest voorleggen. Woensdagavond is een grote Vlaamse campagne gestart om daar ruchtbaarheid aan te geven. Het attest vermeldt waar er binnen- en bui- tenhuis asbest aanwezig is. Dat kan gaan van een vensterbank tot isolatie rondleidingen. Daarnaast staan er instructies op het attest over hoe hiermee om te gaan: ‘verwijderen’ is een optie, maar even- goed kan er ‘goed beheren’ vermeld staan en is een ingreep niet meteen nodig.

UIT DE MEDIA HOE WORDT HET OPGEMAAKT?

Alleen gecertifieerde deskundigen zullen de attes- ten mogen opstellen. De eerste lichting studeert binnenkort af. Zij komen bij de verkoper langs en maken een inventaris van het asbest op basis van wat ze zien, van de documentatie van het gebouw en door stalen te nemen. Die staalnamen mogen geen grote schade veroorzaken. Het attest moet dan on- derdeel worden van het verkoopcompromis en de notariële akte.

“De kostprijs is afhankelijk van de grootte van het gebouw en van wat erbij hoort, zoals een aanbouw of een schuurtje. We schatten de prijs op enkele honderden euro’s. Het plaatsbezoek, het nemen van de stalen, de analyse ervan en een retributie is daarbij inbegrepen”, zegt Jan Verheyen, de woord- voerder van afvalstoffenmaatschappij Ovam.

WAT ALS ER ASBEST GEVONDEN WORDT?

Het attest zal instructies bevatten over hoe er met het asbest omgegaan moet worden. Net zoals bijvoorbeeld bij een negatieve keuring van de elektriciteit, staat een attest met kritische bevin- dingen een verdere verkoop niet in de weg. “Maar er zijn wel bepaalde verplichtingen”, zegt Verhey- en. “Als het asbest in slechte staat is of als het bloot kwam te liggen bij renovatiewerken, moet het verwijderd worden.”

De kans dat er asbest aangetroffen wordt, is niet klein. Volgens bevoegd minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zit er meer dan twee miljoen ton asbest in de Vlaamse gebouwen. “Alleen al bij particuliere woningen spreken we over ruim 2,8 miljoen gebou- wen die asbest bevatten”, laat ze weten in een com- muniqué. Dan gaat het niet alleen om leien en golf- platen, de meest bekende toepassingen, maar bij- voorbeeld ook om vinylvloeren, valse plafonds of keukenkasten.


WAAROM HET ASBESTATTEST?

Tegen 2040 moet Vlaanderen asbestveilig zijn. Dat wil zeggen dat alle risicovolle asbest veilig wegge- nomen en opgeborgen moet zijn. Het gaat om los- se asbestvezels die gevaarlijk zijn en onder geen beding ingeademd mogen worden. Hoe meer con- tact ermee, hoe groter het risico op een slechte afloop. Asbest leidt tot ziekten als asbestose, longkanker en mesothelioom. De gevolgen mani- festeren zich pas na twintig à dertig jaar. Er over- lijden in ons land jaarlijks honderden mensen aan de gevolgen daarvan.

CIB
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be.