Wat mogen we verwachten als het btw-tarief voor sloop en heropbouw opnieuw stijgt naar 21%?

Het ziet er naar uit dat het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw eind dit jaar tot zijn einde komt. Dat dit niet zonder drastische gevolgen zal zijn, is een no-brainer.

Nog tot eind dit jaar kan in het hele land – mits aan de voorwaarden is voldaan – een gebouw gesloopt en heropgebouwd worden tot een woning tegen een verlaagd btw-tarief van zes procent. De tijdelijke maatregel werd begin 2021 ingevoerd om de bouwsector in de coronacrisis te ondersteunen. Aanvankelijk gold hij voor twee jaar, maar hij werd met een jaar verlengd.

Ondanks de oproep van organisaties als CIB, Architecten Vlaanderen (NAV), bouwfederaties Bouwunie en Embuild lijkt er geen politieke consensus over een nieuwe verlenging. Als die er niet komt, hangt het btw-percentage af van waar de werken gebeuren.


IN 32 STEDELIJKE GEBIEDEN

Slopen en heropbouwen kan ook na Nieuwjaar tegen zes procent in 32 stedelijke gebieden. Daarvoor geldt een permanente btw-verlaging. Die werd ingevoerd om de verloedering in steden tegen te gaan. Ze geldt op het hele grondgebied van de stad, niet alleen in de stadskankers of in bepaalde wijken.

De voorwaarden voor die permanente regeling zijn minder streng dan die voor de tijdelijke verlaging in het hele land. Het moet niet gaan om uw enige en eigen gezinswoning en er is geen oppervlaktebeperking tot maximaal 200 vierkante meter. De permanente regeling geldt alleen voor aannemingscontracten. Ze is niet van toepassing als u op plan koopt bij een bouwpromotor.

Het gaat om de stedelijke centra van Antwerpen, Charleroi, Gent, Oostende, Mechelen, Bergen, La Louvière, Sint-Niklaas, Seraing en Luik. Daarnaast vallen ook Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk, Hasselt, Moeskroen, Doornik, Verviers en Namen onder de regeling. Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om Brussel, Anderlecht, Sint-Gillis, Sint-Joostten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Vorst, Elsene, Ukkel, en Etterbeek.


BUITEN DE 32 STEDEN

Komt er geen verlenging van de btw-maatregel, dan geldt vanaf Nieuwjaar opnieuw het gebruikelijke tarief van 21 procent voor sloop en heropbouw.


KUNNEN LOPENDE PROJECTEN NOG VAN HET LAGERE BTW-TARIEF GENIETEN?

“Daarvoor moet in eerste instantie naar de factuurdatum gekeken worden. Wordt uiterlijk op 31 december 2023 gefactureerd, dan geldt nog het btw-tarief van zes procent. De datum van de omgevingsvergunning of de datum van de werken speelt geen enkele

rol”, zegt Tim Van Sant, btw-specialist bij PwC Tax Consultants. Wordt een factuur opgesteld en betaald in 2024, dan moet 21 procent btw betaald worden, zelfs al gaat het over werken die in 2023 werden

uitgevoerd. “Wordt voor de factuurdatum een voorschot betaald, dan hangt het btw-tarief af van de betaaldatum. Een voorschot in 2023 betaald voor een factuur die pas in 2024 wordt opgemaakt, kan nog tegen 6 procent”, zegt Van Sant.

 

DAN MAAR ZOVEEL MOGELIJK IN 2023 FACTUREREN VOOR WERKEN DIE PAS LATER UITGEVOERD WORDEN?

“Die mogelijkheid is begrensd voor omgevingsvergunningen die vanaf 1 juli 2023 zijn ingediend. Er mag in dat geval maximaal 25 procent van het totaalbedrag van de vergunde werken vooruitgefactureerd worden, behoudens tegenbewijs dat het vooruitgefactureerde bedrag overeenstemt met de daadwerkelijk in 2023 voltooide handelingen van afbraak en wederopbouw”, zegt Van Sant. “Voor wie koopt op plan bij een bouwpromotor, gelden die beperkingen niet.”

Na het aflopen van de maatregel blijft het mogelijk doorgedreven te verbouwen tegen zes procent btw, dankzij het verlaagde btw-tarief voor renovaties aan woningen ouder dan tien jaar. Volledig afbreken kan dan niet. De uitgevoerde werken moeten op relevante wijze steunen op de bestaande dragende muren, in het bijzonder de buitenmuren, en op de wezenlijke elementen van de structuur van het bestaande gebouw.