WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM RENTELOOS TE LENEN VOOR VERBOUWINGEN?

WAT IS HET?
Mijn Verbouwlening is een renteloze lening die je bij de Vlaamse overheid kan aanvragen voor verbouwingen aan je woning. Je kan sinds 1 september tot 60.000 euro renteloos lenen. Mijn VerbouwLening vervangt de Energielening (tot 15.000 euro voor o.a. mensen met exclusief nachttarief) en zijn vervangt ook de Energielening+ (voor wie woning of appartement via erfenis of schenking verkreeg).

WAAROM?
Een groot deel van het Vlaamse woningpark is sterk verouderd. Veel eigenaars hebben dringend nood aan meer financiële ondersteuning om deze woningen en appartementen te renoveren en energiezuiniger.

VOOR WIE?
Vijf groepen kunnen aanspraak maken op de lening. Vooreerst eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie. Dit zijn de inkomens/ loonplatforms: alleenstaande: maximaal jaarinkomen (bruto) van 46.170 euro. Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 65.960 euro. Dit bedrag wordt met 3.700 euro verhoogd per persoon extra ten laste.

Ten tweede particuliere verhuur via een sociaal verhuurkantoor, dat is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. Ook geconventioneerde verhuur, dit is een systeem waarbij de verhuurder in ruil voor een renovatiepremie of aanmoedigingsmaatregel zijn pand onder de marktprijs verhuurt, komt voor de Mijn VerbouwLening in aanmerking. Ten derde mensen die een woning verwerven via erfenis of schenking.

Ten vierde niet-commerciële instellingen of coöpe- ratieve vennootschappen (bijv. vzw’s).

Tot slot: verenigingen van mede-eigenaars, dat is een vereniging van mede-eigenaars van een gebouw.

HOEVEEL VLAMINGEN KOMEN IN AANMERKING?
Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) schat dat 61 procent van de Vlaamse gezinnen voor deze le- ning in aanmerking komt.

KAN IK OOK EEN RENTELOZE LENING VRAGEN VOOR MIJN TUINHUIS?
Nee. Het gaat om een woning of het appartement gelegen in Vlaanderen en die minstens vijftien jaar oud.

MAG IK DIE LENING OOK AANVRAGEN VOOR EEN NIEUWE BADKAMER?
Voor een nieuwe badkamer kan het zeker, het reglement stelt duidelijk dat lenen is toegestaan voor “vernieuwen van de bestaande sanitaire toestellen”. Ook voor dit kan je een renteloze lening aangaan: dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, renovatie van buitenschrijnwerk, renovatie van vloeren en funderingen, binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair, hy- bride warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler, condensatieketel op gas (maar opgepast, hiervoor komen enkel verhuur via een sociaal verhuurkantoor en de laagste inkomenscategorie in aanmerking).

KRIJG IK DIE LENING OOK WANNEER IK DE WERKEN ZELF UITVOER?
Ja. Maar dan enkel in het geval van elektriciteit en sanitair en binnenrenovatie.

MOET IK 60.000 EURO LENEN?
Nee. Je kan lenen voor een bedrag van minimaal 1.250 euro tot maximaal 60.000 euro, met een afbe- talingstermijn van maximaal 25 jaar.

EN DIE NUL PROCENT RENTE IS GEGARANDEERD?
Ja en nee. Ja, zo lang de wettelijke rente onder drie procent blijft. De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als u een beta- lingsachterstand heeft. De wettelijke rente is momenteel 2,00 procent (voor niet-handelstransacties). Wanneer de wettelijke rente op jaarbasis stijgt bo- ven 3%, dan zal de intrest voor Mijn VerbouwLenin- gen stijgen boven nul procent. Deze rente wordt één keer per jaar aangepast.”

HOE RAAK IK AAN ZO’N LENING?

Vanaf 1 september 2022 tot eind 2026 (tot eind 2024 in geval van erfenis/schenking) kan je kosteloos uw aanvraag indienen. Dat kan via het energiehuis voor je gemeente .

WELK BUDGET HEEFT VLAANDEREN DAARVOOR UITGETROKKEN?
Bijna een half miljard euro.

Het nieuwsblad


CIB
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be.